Over CPNB

 

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek

 

Een boek kan zoveel doen

De CPNB spant zich in voor meer, betere en nieuwe ontmoetingen tussen lezers, auteurs en het Nederlandse boek. Collectieve boekpromotie voor boekwinkels, uitgeverijen en openbare bibliotheken die teruggaat tot 1930. De Nederlandse boekenwereld heeft zich in Stichting CPNB verenigd ter bevordering van leesplezier, leescultuur en boekbezit. Bekende leesbevorderingscampagnes van de CPNB zijn onder andere de Boekenweek, Kinderboekenweek, Nederland Leest, Spannende Boeken Weken en de Boekenweek voor Jongeren. Van jong tot oud is het lezen van boeken van groot belang; boeken zorgen voor ontspanning en tegelijkertijd voor inspiratie en verrijking van de lezer. Ons motto is daarom: een boek kan zoveel doen!

Hoe doet u mee?

Om deel te nemen aan de campagnes van de CPNB dient u te voldoen aan het Campagnereglement. Voldoet u aan het Campagnereglement? Dan kunt het formulier akkoordverklaring Campagnereglement ondertekenen.

Voor bestellingen of aanmeldingen is een hoofdaccount nodig. De houder van het hoofdaccount kan subaccounts aanmaken voor medewerkers. Nog geen hoofdaccount? Download het aanvraagformulier hoofdaccount.

Reglementen en formulieren

Sponsoring

Wilt u als sponsor aansluiten bij één van onze merken of campagnes? Wij gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Neem contact op met Ruben Beekmans, Sponsormanager (020-6264971, r.beekmans@cpnb.nl).

NB. Gebruik van de merken en campagnes van de Stichting CPNB is onderhevig aan merkrecht (®). Zonder toestemming vooraf is gebruik van naam en logo van een merk en campagne niet toegestaan. 

 

Stagevacatures

Jaaroverzicht

Huisstijl

English