Per 1 maart is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werkstructuur en functienamen bij de CPNB.

Het Management Team bestaat uit:

  • Eveline Aendekerk, Directeur
  • Esther Scholten, hoofd Externe betrekkingen (tevens plaatsvervangend Directeur)
  • Annette Reijersen van Buuren, manager Merk, Marketing en Communicatie
  • Sharon Ullers, manager Programmering en Projecten

Daarnaast vervult Mariska de Groot de functie hoofd Bedrijfsvoering, Heleen Tersteeg is vanaf heden hoofd Onderzoek en Ontwikkeling en Philip Jansen is aangenomen als nieuwe Controller.

De D-structuur (Delen, Dynamiek, Duiden, Denken etc) komt hiermee te vervallen. Voortaan kent de CPNB de volgende drie afdelingen:

  • Merk, Marketing en Communicatie
  • Programmering en Projecten
  • Bedrijfsvoering