De opzet van de prijzen Griffels en Penselen, de bekroningen voor de beste en mooiste kinderboeken van het voorgaande jaar, is door de organisator verbreed. Vanaf 2019 bekronen de Penseeljury en de Griffeljury ook boeken van de leeftijdscategorie tot 15 jaar, om het belang te onderstrepen van leesbevordering en om deze doelgroep meer leidraad te geven bij het kiezen van een boek. De toevoeging van deze categorie vervangt de Gouden Lijst. Op deze manier wordt de gehele leeslijn bediend binnen één sterk merk, en dat is hard nodig. Zo lezen van de 7-jarigen 68% dagelijks een boek terwijl onder de 15-jarigen nog maar 21% dagelijks een boek leest*. Omdat de ontlezing zo groot is bij deze doelgroep, ziet Stichting CPNB deze prijs als een extra stimulans om deze doelgroep aan te spreken.

De verbreding van de prijzen Griffels en Penselen is onderdeel van een aantal initiatieven die zullen volgen binnen Boekenweek voor Jongeren en Boekenweek Live om de doelgroep beter te ondersteunen. Ook wordt er samenwerking opgezocht bij bestaande initiatieven gericht op de doelgroep 12 tot 15 jaar.

De Griffels

Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. Voor de Zilveren Griffels kent de Stichting CPNB de volgende zes categorieën per 2019:

  • Uitgaven bestemd voor kinderen tot 6 jaar;
  • Uitgaven bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar;
  • Uitgaven bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar tot 12 jaar;
  • Uitgaven bestemd voor kinderen vanaf 12 jaar tot 15 jaar;
  • Informatieve uitgaven voor kinderen;
  • Poëzie voor kinderen.

Omdat bij de Griffels een extra categorie is toegevoegd zal de Griffeljury uitbreiden met twee deskundige leden. Per categorie kunnen er door de Griffeljury twee boeken met een Zilveren Griffel worden bekroond. Eén van de Nederlandstalige Zilveren Griffels kan vervolgens door de Griffeljury bekroond worden met de Gouden Griffel. De Gouden Griffel is de populairste boekenprijs in Nederland en de belangrijkste prijs voor Nederlandse jeugdliteratuur. 

Voor een Gouden Griffel komt uitsluitend in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek van een binnen het Nederlands grensgebied wonende auteur. 

De Penselen

Penselen worden toegekend aan de best geïllustreerde kinderboeken van het afgelopen jaar. De Penseeljury kan per categorie twee boeken met een Zilveren Penseel bekronen, waarbij de categorieën als volgt benoemd zijn:

  • Prentenboeken; 
  • Geïllustreerde kinderboeken; 
  • Geïllustreerde jeugdboeken; 
  • Informatief.

Voor een Gouden Penseel komt uitsluitend in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek van een binnen het Nederlands grensgebied wonende illustrator. 

 

*DUO Onderwijsonderzoek, 2017