Bekroningen, 0 - 6 jaar, 6 - 12 jaar, Kind & Jeugd, 12 - 15 jaar
cpnb.nl

Prijzen voor de beste en mooiste kinderboeken

 

Op 20 juni 2018 vond de vijfde Midzomerkinderboekenborrel plaats. Het was dé middag waarop het kinderboek gevierd werd en de prijzen voor de beste kinderboeken centraal stonden. De Zilveren Griffels, Zilveren Penselen en de Vlag en Wimpels werden die middag bekendgemaakt en uitgereikt.

Download hier het juryrapport Penselen en Vlag en Wimpels

Op 19 september 2018 werd het Gouden Penseel uitgereikt. De winnaar van de Gouden Griffel werd op 2 oktober, tijdens het Kinderboekenbal bekendgemaakt.
 

Over de prijzen

De Stichting CPNB kent ter gelegenheid van de Kinderboekenweek bekroningen toe aan de beste kinderboeken van het voorgaande jaar. De prijzen worden toegekend op voordracht van een onafhankelijke jury. Het doel van de prijzen is het publiek een leidraad te geven bij de keuze van kinderboeken.

Over de Griffeljury

Dit jaar bestaat de Griffeljury uit Cathy Spierenburg (voorzitter), Nina Schouten, Anouk van der Zee, Marjolein Meijvis en Andre Kuijpers.

 

Over de Penseeljury

De Penseeljury 2018 bestaat uit Marlies Visser (voorzitter), Jaap Friso, Irma de Bruijne, Judith Hessels en Jessica Jongkind.


Gouden en Zilveren Griffels

Griffels worden toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Jaarlijks kunnen in vijf categorieën (uitgaven voor kinderen tot 6 jaar, voor kinderen van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder, informatieve uitgaven en poëzie) twee boeken bekroond worden met een Zilveren Griffel.

Volgens het huidige reglement moet uit een van de categorieën bovendien één Gouden Griffel toegekend worden. De Gouden Griffel kan alleen gewonnen worden door een oorspronkelijk Nederlandstalig boek; voor een Zilveren Griffel komen ook vertaalde boeken in aanmerking. Aanvankelijk werd er één boek bekroond: het 'Kinderboek van het jaar'. In 1971 werden de Gouden en Zilveren Griffels voor de best geschreven boeken geïntroduceerd.


Gouden en Zilveren Penselen

Vanaf 2018 kan de jury in vier categorieën ( 0 tot 3 jaar, 3 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en Informatief) twee boeken bekronen met de Zilveren Penselen. Daarnaast wordt uit één van deze bekroonde boeken één Gouden Penseel toegekend. Voor een Gouden Penseel komt uitsluitend in aanmerking een door een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij in de Nederlandse taal uitgegeven kinderboek van een in het Nederlands grensgebied wonende illustrator. De bekroningen werden in respectievelijk 1981 en 1973 geïntroduceerd. 

 

Vlag en Wimpels

Naast de Griffels en Penselen bestaan er eervolle vermeldingen: de Vlag en Wimpels. Deze eervolle vermelding is in 1980 ingesteld.


Boekensleutel

De Boekensleutel wordt bij hoge uitzondering toegekend aan een kinderboek dat bijzondere perspectieven biedt. Dit kan betrekking hebben op het genre boek, techniek, vormgeving, inhoud of lezersgroep waarvoor de uitgave bestemd is - of op een combinatie hiervan. Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave, als een vertaalde uitgave kan in aanmerking komen.

De Boekensleutel wordt op voordracht van de Griffel- of Penseeljury - in elk geval met instemming van beide - toegekend. De Boekensleutel werd in 1979 voor het eerst toegekend.