Kind & Jeugd, 0 - 6 jaar, Educatie, Bekroningen
  1. Voorlezen maakt je leuker!
  2. Positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip
  3. Meer verkoop en uitlening van prentenboeken

Voorlezen maakt je leuker

De Nationale Voorleesdagen 2021 worden op woensdag 20 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt en duren tot en met zaterdag 30 januari.

Zie ook: denationalevoorleesdagen.nl >

 

Nationale Voorleesdagen op basisschool en kinderopvang

Bent u werkzaam in het onderwijs of voorschoolse kinderopvang?
Kijk op: 
nationalevoorleesdagen.nl/basischool > 
nationalevoorleesdagen.nl/kinderopvang >

Over de campagne

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt.

De belangrijkste intermediairs in het aanspreken van de doelgroep zijn de Openbare Bibliotheken. Zij benaderen jaarlijks peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om hen te informeren over de campagne. Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Prentenboek van het Jaar

Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury van bibliothecarissen kiest uit het complete aanbod van peuterboeken van het voorafgaande jaar. Het belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en verwerking in hun spel na het voorlezen.

Prentenboek Top 10

Uit het overstelpende aanbod van prentenboeken uit 2019 maakte een comité van jeugdbibliothecarissen jaarlijks een selectie: de Prentenboek Top 10. Samen met  Het Prentenboek van het Jaar zijn er nog negen andere prentenboeken gekozen, die samen de Prentenboek Top 10 vormen.

Het Nationale Voorleesontbijt

Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale helden.

De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB.

Dit jaar was het Nationale Voorleesontbijt anders dan anders. H.K.H. Prinses Laurentien opende De Nationale Voorleesdagen feestelijk in het AVROTROS-programma Zin in Zappelin: