Kind & Jeugd, 0 - 6 jaar, Educatie, Bekroningen
  1. Voorlezen maakt je leuker!
  2. Positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip
  3. Meer verkoop en uitlening van prentenboeken

Voorlezen maakt je leuker

De Nationale Voorleesdagen 2020 worden op woensdag 22 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt en duren tot en met zaterdag 1 februari.
Het Prentenboek van het Jaar is Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horacek.

Zie ook: denationalevoorleesdagen.nl >

 

Nationale Voorleesdagen op basisschool en kinderopvang

Bent u werkzaam in het onderwijs of voorschoolse kinderopvang?
Kijk op: 
nationalevoorleesdagen.nl/basischool > 
nationalevoorleesdagen.nl/kinderopvang >

Over de campagne

Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt.

De belangrijkste intermediairs in het aanspreken van de doelgroep zijn de Openbare Bibliotheken. Zij benaderen jaarlijks peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om hen te informeren over de campagne. Ook groep 1 en 2 van de basisschool zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

Prentenboek van het Jaar

Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury van bibliothecarissen kiest uit het complete aanbod van peuterboeken van het voorafgaande jaar. Het belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en verwerking in hun spel na het voorlezen.

Het Nationale Voorleesontbijt

Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de zogenaamde VIP-voorleesontbijten organiseren basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale helden.

De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB.