12 - 15 jaar, 15 - 18 jaar

U weet het als geen ander: jongeren lezen steeds minder vaak en met minder plezier. Maar we kunnen het tij keren! Door jongeren zelf te laten kiezen en aansprekende rolmodellen in te zetten. Vanaf dit jaar bepalen jongeren zélf hoe hun Boekenweek eruitziet. Boekenweek voor Jongeren heet daarom voortaan: Boekenweek van Jongeren.

De Boekenweek van Jongeren komt dit jaar tot stand onder leiding van jongeren zelf. Zij weten wat werkt. Een focusgroep van tien middelbare scholieren van 15 t/m 18 jaar werkt op dit moment hard aan de nieuwe huisstijl: zij bepalen welke influencers 3PAK het beste kunnen promoten, welke hashtags werken, welke huisstijl het meest tot de verbeelding spreekt.